Thursday, June 20, 2019
FOLLOW US ON

Poem

ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ // ~ ਪ੍ਰੋ. ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ

January 03, 2019 08:19 PM
                     
 
             ਫਿਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ।
             ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦਾ।
 
             'ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ,
             ਧੂਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕਾਂਗੇ।
             ਨਿੱਘ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾ।
             ਫਿਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ।  
 
             ਬੱਚੇ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, 
             ਪਾਥੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। 
             ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋੜੀਦਾ।
             ਫਿਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ। 
 
             ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ,
             ਗੱਚਕ ਦਾ ਭਰਿਆ ਥੈਲਾ।
             ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ। 
             ਫਿਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ।
 
             ਨੱਚੀਏ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈਏ, 
             ਰਲ 'ਰੂਹੀ' ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਾਈਏ।
             'ਕੱਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀਦਾ।
             ਫਿਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ। 
 
             ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ, 
             ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ।
             ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੀਦਾ।
             ਫਿਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ। 
 
             ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, 
             ਦੁੱਖ- ਸੋਗ ਸਭ ਦੇ ਹਰੀਏ। 
             ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਦਾ।
             ਫਿਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦਾ।
 
Have something to say? Post your comment