Poem

ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ,,

January 06, 2019 08:41 PM

ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ,,
ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇਹਾਂ ਜਰੀਆਂ,
ਪਾਠੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉੱਠ,
ਬਾਲ ਅੱਗ ਚੁੱਲੇ ਚਾਹਾਂ ਕਰੀਆਂ,
ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ ,ਠੰਡੀ ਹਵਾ,
ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਗਾਰਾ,
ਠੰਡੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਜਾ ਪਥੇਰ ਚ ਕਰਨ ਕੰਮ ਯਾਰਾ,
ਲੋਕੀ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ,
ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਓਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ,
ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ ਜਲੇਬੀ ਸਿੱਧੀ ਆ,
ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਮੰਨਿਆ ਵਿਹੜੇ ਭੀੜੇ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਲਦਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ,
ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜਰੇ ਹਾਂ,
ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ,
ਭੱਜਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ,
ਨਾ ਮੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਕਦੇ ਤਿਓੜੀਆਂ,
ਮਜਬੂਰ ,ਲਾਚਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀਏ,
ਹੱਕ ਖਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾ ਮਰੋੜੀਆਂਂ
ਔਕਾਤ ਚ ਰਹਿਣਿਆਂ ਸਦਾ ਹੀ,
ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ,
ਲਾਇਆ ਜੋਰ ਗੀਰਬੀ ਨੇ ਮੱਖਣਾਂ,
ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਖੋਹ ਨਾ ਸਕੀ ਹਾਸੀ,,
ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਾ

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਸ਼ੇਰੋਂ ਤਹਿ ਸੁਨਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ।

ਸੰਪਰਕ 98787-98726

Have something to say? Post your comment