Poem

ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੀਏ

January 10, 2019 09:08 PM

ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੀਏ
ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ,
ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਹਰ ਘਰ ਆਵਣ
ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਵਣ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ
ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਈਏ,
ਆਓ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਏ
ਜੱਗ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਏ ,
ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਵਿਰਕ ਦੇਵੇ ਵਧਾਈ
ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਵੱਸਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਫਰੀਦਕੋਟ

Have something to say? Post your comment