Poem

ਵਿਸਾਖੀ //ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

April 09, 2019 09:20 PM

(ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼) 
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ।
ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡੇ ਖੇਲ ਨਿਰਾਲੇ।।
ਇਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ।
ਸੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ।।

ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਿਆਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ।
ਗੳੂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ।।
ਸੱਭ ਵਰਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ।
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ।।

ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਕੇ ਕੀਤੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਾਨੀ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੇ।।
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਾਜੇ।
ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜੇ।।

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਖਾਸ ਹੈ ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ।
ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ।।
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘੋ ਡਰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ।
ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਖੀਏ ਤਾਈਂ ਨਾਲ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਲਾਉਣਾ।।

ਓਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਯਾਦ ਲੁਕਾਈ।
ਯਾਦ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ।।
ਦੱਦਹੂਰੀਆ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ।
ਅਰਜ ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁਲਾਵੇ।।
ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

Have something to say? Post your comment