Sunday, June 16, 2019
FOLLOW US ON

Article

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ---ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ

April 12, 2019 10:00 PM
Prabhjot Kaur Dhillon

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ---

ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ।ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਣੇ,ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ,ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ।
ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਂ,ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।ਸਲੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ,"ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ,ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ"।ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ।ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾ ਦੀ ਛੋਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡਕੇ,ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦਿਉ।ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਉ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਕੇ ਨਹੀਂ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ
, ਮੁਹਾਲੀ
Have something to say? Post your comment