Poem

ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ // ਨੀਤੂ ਰਾਮਪੁਰ

May 25, 2019 09:49 PM
(ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ.........)
 
ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ.....
ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ....
ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਲੈਣਦੋ ਕੋਈ 
ਹਰਫ਼ਾ ਦੇ ਸੰਗ...
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮੰਗ...
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ...
ਭਰ ਦੇਣ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੱਜਰੇ ਰੰਗ....।
 
ਉਹ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ...
ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਏ ਲਾਇਆ ...
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਇਆ....
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਐਨਾ ਕੀਤਾ...
ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਪਰਾਇਆ...।
 
'ਰਾਮਪੁਰ 'ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 'ਨੀਤੂ '...
ਇੱਕੋ ਹੋਕਾ ਲਾਵੇ....
ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਭ ਇਹੋ ਉਹ ਚਾਵੇ...
ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ...
ਇਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾਂਮ ਕਮਾਵੇ...।
 
ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਰੋ...
ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਮਰੋ...
ਪਹਿਨਾ ਦੇਣ ਦੋ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ. 
ਬਸ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ....
ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ....।।
 
                   ਨੀਤੂ ਰਾਮਪੁਰ
                   ਰਾਮਪੁਰ
                  ਲੁਧਿਆਣਾ 
Have something to say? Post your comment