Wednesday, November 20, 2019
FOLLOW US ON

Poem

ਮਾਂ /ਪਰਵਿੱੰਦਰ ਕੌਰ

June 15, 2019 05:22 PM

ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨੇ 
ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ
ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ
ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ
ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ 
ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਏ
ਬਿਨਾਂ ਸੁਆਰਥ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਏ
ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਪਲ 
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ 
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਲੱਗਣ  ਨਾ ਤੱਤੀ  ਹਵਾਵਾਂ ਜੀ 
ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 
ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋ 
ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ
ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ
ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਕੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
ਢਿੱਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਦੀ ਏ
ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 
ਉਹ ਤਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਰਦੀ ਏ
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ
ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਉਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 
ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ

****ਪਰਵਿੱੰਦਰ ਕੌਰ ਰਸਨਹੇੇੜੀ**
Have something to say? Post your comment