Tuesday, November 12, 2019
FOLLOW US ON

Poem

ਗੀਤ/ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

June 15, 2019 05:41 PM

          

  
ਅੱਜ ਰੁੱਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਫੀਏ
ਮੌਸਮ ਰਲ ਤਰਾਨੇ ਪੜੇ
ਅੱਜ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੜੇ

ਅੱਜ ਪੌਣਾਂ ਛੱਡਣ ਸੁਗੰਧੀਆਂ
ਖ਼ੁਸ਼ ਨੇ ਰੋਹੀ ਦੇ ਪੱਤੜੇ
ਅੱਜ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੜੇ

ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਘੀਆਂ
ਅੱਗ ਦੀ ਹਿੱਕ ਸੜੇ
ਅੱਜ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੜੇ

ਅੱਜ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਣ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ
ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ
ਅੱਜ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੜੇ

ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਰੋਹਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ
ਅੱਜ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੜੇ


               

Have something to say? Post your comment