Article

ਇੱਕ ਰੂਹ _ ਪਤੀ ਪਤਨੀ

December 01, 2019 02:22 PM
ਇੱਕ ਰੂਹ _ ਪਤੀ ਪਤਨੀ  

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ  ਮਂਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਰਿ±ਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ  ਅੰਦਾਂ , ਸੁਭਾਅ , ਨਿੱਘ , ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।  ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਰਿ±ਤੇ  ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਿਸਮਾਂ _ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ _ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ , ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂਕ ਪਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿ±ਤੇ ਦੀ ਪੱਵਿਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
                        ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿ±ਤਾ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ  ਜਾਂ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ  ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫ਼ਤਮ ਕਹਾਣੀ । ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋ±ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਏ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿ±ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਗ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ  ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ । ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਝੁੱਡੂ , ਲਾਈ ਲੱਗ  ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲੜ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ  ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਅੰਗ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ।
                                  ਜਿੱਥੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ  ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਂਰੂਰ ਹੈ ਕਿ  ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵੇ± ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਪਤੀ , ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅ ਵਰਤਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਫ਼ੁ±ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਕੁਝ ਪਤੀਆ ਵਲੋਂ ਧੌਖਾ ਦੇਣਾ , ਝੂਠ ਤੇ ਜੂਠ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ੰਿਦੰਦੀ । ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹੇੜੇਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ । ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ  ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
                    ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆ ਵਾਂਗ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੁੱਸ _ ਰੁੱਸਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਿ±ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕੋਰ ਇਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਯ_      
ੌ ਐਂਵੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰ ਢੋਲਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ  ,

 

Have something to say? Post your comment