Friday, July 10, 2020
FOLLOW US ON

Poem

ਮਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ/ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰੀ

June 09, 2020 06:45 PM
ਮਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ/ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰੀ
 
ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਾ,
ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੇ ਅੰਮੜੀ ਦੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਈਂ,
ਨਾ ਕੀਮਤ ਰਹੂਗੀ ਦਮੜੀ ਦੀ।
 
ਲਾਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਈਂ ਵੇ ਪੁੱਤਾ,
ਔਕੜਾਂ ਅੱਗੇ ਤਣ ਜਾਈਂ ਵੇ ਪੁੱਤਾ,
ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਊ ਚਮੜੀ ਦੀ।
ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ...............।
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਨਾ ਲਾਈਂ ਵੇ ਪੁੱਤਾ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਪਣਾਈਂ ਵੇ ਪੁੱਤਾ।
ਰਹੂ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕੰਮੜੀ ਦੀ,
ਅੰਬਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ..............।
''ਜਲੰਧਰੀ'' ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ,
ਰੱਬ ਇਹ ਦਾਤ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਈਂ ਥਮੜੀ ਦੀ,
ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਾ,
ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੇ ਅੰਮੜੀ ਦੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਈਂ,
ਨਾ ਕੀਮਤ ਰਹੂਗੀ ਦਮੜੀ ਦੀ।
 ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰੀ,   88720-40085
Have something to say? Post your comment