Friday, July 10, 2020
FOLLOW US ON

Poem

ਐਵੈਂ ਛੱਤਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ/ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ

June 09, 2020 06:52 PM
ਐਵੈਂ ਛੱਤਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ/
ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ
 
ਮਰੂੰ ਮਰੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਠੰਡੇ   ਹੌਕੇ   ਭਰੀ   ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨੀ ਜਾਣੀ,
ਜੋ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦੈ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਕਰਦੈ  ਜੇ   ਤਰੱਕੀ  ਕੋਈ ਵੀ,
ਵੇਖ  ਵੇਖ ਕੇ  ਸੜੀ  ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਹੌਸਲੇ  ਰੱਖ  ਬੁਲੰਦ  ਆਪਣੇ,
ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਖਰੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਮਾੜੇ   ਉੱਤੇ  ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਂਣੈਂ,
ਐਵੈਂ  ਛੱਤਣੀ ਚੜ੍ਹੀ  ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਓਂ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੜੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰਦੈਂ,
ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਡਰ ਭੱਜੇਂ,
ਠੇਕੇ  ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ  ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
ਦੱਦਾਹੂਰੀਏ  ਉੱਤੇ  ਦੱਸ  ਖਾਂ?
ਐਵੈਂ ਤਵਾ ਕਿਉਂ ਧਰੀ ਜਾਣੈਂ ਤੂੰ।
 
ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੱਦਾਹੂਰ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
95691-49556
 
Have something to say? Post your comment