Friday, July 10, 2020
FOLLOW US ON

Poem

ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ /ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

June 27, 2020 12:11 PM

ਕਾਲਜ ਦੀ ਯਾਦ /ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

        
       ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ
       ਹੱਸਣਾ ਗਾਉਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ
       ਮੰਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ
ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ
 
       ਪੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਧੂਮ ਮਚਾਉਣਾ
       ਬੇਫ਼ਿਕਰਿਆ ਵਾਂਗੂੰ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ
      ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ
ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ
 
      ਕਦੀ ਦਿਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ 
       ਕਦੀ ਰਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੇ
       ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤਾ ਦਿਨ
ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ
 
       ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਨਾ ਪਾਵਾਂ
      ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ
     ਮੈਨੂੰ ਕੌਈ ਲਿਆਦੋ ਮੌੜ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਦਿਨ
ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨ
ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ !! 
               
                        ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
                         9592513232
Have something to say? Post your comment