Friday, July 10, 2020
FOLLOW US ON

Poem

ਬੂਟੇ/_ਪ੍ਸੋ਼ਤਮ ਪੱਤੋ

June 29, 2020 10:43 AM
ਬੂਟੇ/_ਪ੍ਸੋ਼ਤਮ ਪੱਤੋ
 
ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ,
ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ
ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੱਸਕੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇ।
ਜਮਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਸਾਂਝੇ
ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ
ਤਾ
ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦ।   
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇੰਨੀ ਵੇਹਲ ਕਿਥੇਂ
ਕਿ ਕੱਢ ਸਕੀਏ 
ਇੰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ।
 
_ਪ੍ਸੋ਼ਤਮ ਪੱਤੋ
Have something to say? Post your comment