Thursday, December 03, 2020
FOLLOW US ON

Poem

ਰੁੱਖ - ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ

October 28, 2020 08:37 PM
 
ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ
 
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ
 
ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ
 
ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲੈ 
 
ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
 
 ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ
 
 ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿੱਤਰਾਂ
 
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਅਪਣਾ 
 
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਲੈ  
 
ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
 
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ
 
ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ 
 
ਕਰ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾ ਲੈ
 
ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
 
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ
 
 ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ
 
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਮਰਾਂ 
 
ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈ 
 
  ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ
 
ਸਿਮਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀਏ 
 
ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ
 
ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ
Have something to say? Post your comment